Show simple item record

dc.contributor.authorЙосифов, Траян
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4076
dc.description.abstractИзоставането на българската икономика в контекста на необходимостта от догонване на страните от Европейския съюз налага анализ на основните причини, кои-то ограничават нейния динамичен растеж. В тази връзка изследването има две основни цели – да открои ключови за стопанското развитие на страната характерни особености на бизнес средата, които представляват естествен фактор за развитието на стопанската активност, респ. за дългосрочното развитие на икономиката на страната, и на тази база да предложи реални практически решения за подобряване на условията за по-ефективно реализиране на стопанските процеси. Постигането на така формулираните цели изисква да бъде изпълнена следната задача, а именно, да се направи анализ на група от показатели на бизнес средата, които представляват фактор от ключово значение за нейното развитие. Основната теза в изследването е, че открояването на благоприятните възможности за качествено подобряване на определени системни показатели на бизнес средата осигурява предпоставки за стимулиране развитието на българската икономика. Въз основа на изследването може да се направи извод, че за повишаването на цялостната конкурентоспособност на българските предприятия са необходими спешни мерки на държавата за повишаване на условията, в които функционират стопанските субекти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectбизнес средаbg_BG
dc.subjectстопанско развитиеbg_BG
dc.titleХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record