Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorЛичев, Тихомир
dc.contributor.authorТодорова, Любомира
dc.contributor.authorПавлов, Павлин
dc.contributor.authorГеоргиева, Кристина
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:28Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:29Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:28Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4078
dc.description.abstractРазвитието на туризма е свързано с необходимостта от управление на туристическите дестинации. Пред туристическия бизнес стоят въпроси, свързани с установяване предпочитанията на туристите и идентифициране на подтикващите към избор мотиви. Отговорите им се съдържат в потребителското поведение и предпочитанията на туристите, ресурсната даденост на региона, привлекателността на територията, предлагания комплексен продукт и организационна определеност. Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на туристическа дестинация България, да се очертаят съществуващите проблеми и комплекса от стратегически управленски решения, свързани с възможните перспективи за устойчиво развитие на България и утвърждаването й като целогодишна туристическа дестинация с множество природни и антропогенни дадености, подходящи за развитието на различни видове туризъм. Поставените от авторите задачи включват: открояване на особеностите на туристическата дестинация и нейното управление; разкриване влиянието на туристическата политика върху развитието на туристическата дестинация; оценка на състоянието на туристическа дестинация България през призмата на туристите, експертите от областните/общинските администрации и местните туристически организации; формулиране на предложения за решаване на разкритите проблеми на дестинацията, посредством адекватното й управление. Чрез анкетен метод са изследвани предпочитанията на туристите и са идентифицирани мотивите подтикващи ги към избор. В рамките на анкетното проучване, което е проведено в административните области Добрич, Бургас, В. Търново, Габрово, Пловдив и Пазарджик, са анкетирани и представители на областните и общинските администрации и асоциации, работещи по проблемите на туризма на територията на Р. България.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectтуристическа дестинацияbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleСЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record