Show simple item record

dc.contributor.authorРешеткова, Атанаска
dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:29Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:30Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:29Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4079
dc.description.abstractПовечето потребителски марки днес се предлагат както във физически, така и в онлайн магазини, а специалистите по маркетинг непрекъснато търсят нови начини да контактуват и ангажират клиентите си. Все повече компании се опитват да се адаптират към дигиталния свят и да създадат множество канали, чрез които да удовлетворят изискването на потребителите за оптимално преживяване при покупка. Тези канали включват физически магазини, уеб-сайтове, мобилни приложения, социални медии и много други. Настоящата студия представя резултатите от проведено на емпирично изследване, имащо за цел предложи измервателни модели на потребителските удовлетвореност от и очаквания към омни-каналното преживяване. Дефинирана е и второстепенна цел - да се провери, доколко очакванията към омни-каналното преживяване влияят на степента на удовлетвореност от него. Изследователските задачи, свързани с постигането на дефинираните цели, могат да се обобщят до: (1) анализ на научни разработки, посветени на омни-каналния маркетинг, потребителското преживяване и удовлетвореност в омни-канална среда; (2) набиране на данни за потребителските очаквания към и удовлетвореност от преживяването в омни-канална среда, валидиране на измервателни модели на същите, както и на структурния модел, описващ връзката между тях. За тестване на измервателните и структурния модели, е използван методът на частните най-малки квадрати. Установено е, че клиентите ще бъдат удовлетворени от своето омни-канално преживяване, ако компаниите: им предлагат релевантни оферти, синхронизират промоциите си между каналите, предлагат опцията “Click & Collect”, интегрират данни за използваните от потребителите устройства и разширят възможностите за връщане на продукти, закупени чрез различни канали. Резултатите от проведения анализ показват също, че единствено очакванията за интегриране на данни за използваните от потребителите устройства оказват слаб ефект върху равнището на потребителската удовлетвореност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectомни-канален маркетинг; потребителска удовлетвореност; потребителско преживяване; маркетингови каналиbg_BG
dc.titleИЗМЕРВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОМНИКАНАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record