Show simple item record

dc.contributor.authorМитков, Милен
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:30Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:31Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:30Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4080
dc.description.abstractВ настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2018 година проучване на автомобилното застраховане в България, осъществено съгласно проект № 6-2018 г. към Института за научни изследвания. Основната му цел е да се очертаят състоянието и развитието на автомобилното застраховане в България след приемането на Кодекса за застраховането. Акцент е поставен върху състоянието и развитието на премийния приход и застрахователните обезщетения. Застъпената теза е, че автомобилното застраховане е определящ по значението си фактор за формиране на премийните приходи и за развитието на застрахователните дружества. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователния пазар за периода 2005‒2017г.; - очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на автомобилното застраховане за периода 2005‒2017г.; - очертаване на връзката между автомобилния сектор и показателите, характеризиращи автомобилното застраховане за периода 2005‒2017г. Резултатите от изследването показват, че темпът на развитие на премийния приход и застрахователните плащания на застрахователния пазар изостава от този на автомобилното застраховане. От друга страна, темпа на развитие на Каско застраховане изпреварва темпът на развитие на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Формулирани са предложения за решаване на разкритите от изследването проблеми. В рамките на изследвания период средната застрахователна премия по автомобилно застраховане нараства, както и обхватът на автомобилното застраховане.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectзастрахователни плащанияbg_BG
dc.subjectзастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectбрутен премиен приходbg_BG
dc.subjectавтомобилно застрахованеbg_BG
dc.titleТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АВТОМОБИЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record