Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Радослав
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:31Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:32Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:31Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4081
dc.description.abstractС появата и развитието на интернет и свързани с него приложения се промениха много области на обществения живот. Промениха се и начините за набиране на маркетингова информация. Все по-рядко анкетите се отпечатват на хартия и все по-често се провеждат в уебсреда. Причините са прости – онлайн анкетите се провеждат по-бързо и по-евтино, лесно се разпространяват, предлагат полезни функционалности, каквито класическите анкети не притежават. Съществено предизвикателство пред маркетинговите изследователи е осигуряването на представителност на онлайн анкетите. Основната цел на това изследване е да провери доколко структурата на извадката, получена чрез онлайн анкета, съответства на структурата на изучаваната съвкупност. Второстепенна цел на изследването е да се провери доколко респондентите реагират на стимули, предложени за участие в онлайн анкета. В настоящото изследване са представени резултатите от три онлайн анкети. Всяка от тях е адресирана към проучването на специфична съвкупност: фенове на Facebook страница; посетители на сайт; население на България на възраст от 13 до 54 г. Две анкети са реализирани посредством Facebook реклама, а една – сред посетителите на уебсайт. За оценка на съответствието между извадка и генерална съвкупност са използвани два инструмента – 𝜒 2 критерий за една извадка и интегрален коефициент на Кирил Гатев. При допитването до феновете на Facebook страница е получена извадка, която плътно се доближава до изучаваната съвкупност по променливите „пол“ и „местоживеене“. При валидирането на извадките са използвани следните източници на информация за изучаваните съвкупности: Национален статистически институт; раздел „Анализи“ на страницата във Facebook; отчети на Google Analytics за профила на посетителите на уебсайт. При двете допитвания, реализирани чрез Facebook реклама, е постигната много ниска цена за една попълнена анкета. При допитването до посетителите на сайт цената за една попълнена анкета е на практика нулева. За да се провери как влияе материалното стимулиране върху активността на респондентите, са предложени два вида награди – USB Flash памет (3 бр.) и външен хард диск (2 бр.). В конкретния случай стимулирането на целевите респонденти не повишава възвръщаемостта на анкетите в степен, оправдаваща разходите за закупуване и доставяне на наградите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectонлайн анкетаbg_BG
dc.subjectпредставителност на извадкаbg_BG
dc.subjectвъзвръщаемост на анкетаbg_BG
dc.subjectфактори за повишаване на възвръщаемосттаbg_BG
dc.subjectFacebook рекламаbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ ОТ ОНЛАЙН АНКЕТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record