Show simple item record

dc.contributor.authorСаркисян-Дикова, Карина
dc.contributor.authorБоянов, Борислав
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:37Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:38Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:37Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4086
dc.description.abstractАктуалността на изследването произтича от наличието на ограничен брой задълбочени изследвания, поставящи акцент върху ефектите от изследваните регулации върху международната конкурентоспособност на фирмите. Основната цел на настоящата студия е да изследва и анализира въздействието на европейската политика в областта на опазване на околната среда върху международната конкурентоспособност на химическите предприятия в България. За постигане на така посочената цел са изведени и следните задачи: 1. Теоретично проучване на политиката на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда; 2. Теоретично проучване на изследванията, обхващащи въздействието на регулациите в областта на опазване на околната среда върху международната конкурентоспособност на фирмите; 3. Разработване на онлайн анкета и популяризиране на резултатите от проведеното анкетно проучване; 4. Провеждане на анкетно проучване сред фирмите от химическата промишленост в България. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: спазването на изследваните три вида регулации, в областта на опазване на околната среда на Европейския съюз, оказва отрицателно въздействие върху икономическото развитие на химическите предприятия по отношение на техните приходи, разходи и международна конкурентоспособност. Основният извод от настоящото изследване потвърждава заложената в началото теза, че изследваните регулации на Европейския съюз оказват отрицателно въздействие върху фирмите по отношение на техните разходи и международна конкурентоспособност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectхимическа промишленостbg_BG
dc.subjectЕСbg_BG
dc.subjectоколна средаbg_BG
dc.subjectрегулацииbg_BG
dc.subjectмеждународна конкурентоспособностbg_BG
dc.titleВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕГУЛАЦИИ ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record