Show simple item record

dc.contributor.authorМарчевски, Иван
dc.contributor.authorЛюбенова, Венета
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:38Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:39Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:38Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4087
dc.description.abstractНастоящото изследване поставя акцент върху ефектите от потребителски промоции, като негов предмет е влиянието на типа и честотата на потребителските промоции върху измеренията на ценността на бранда. Изразената водеща роля на промоциите в комуникационния микс както в национален, така и в световен план, съпроводена от липсата на еднозначни доказателства за тяхното въздействие върху ценността на бранда като основен нематериален актив, са основен мотив за провеждането на настоящото изследване. В настоящия труд се цели да се потвърди изследователската теза, че промоциите могат да генерират както положителни, така и отрицателни ефекти спрямо ценността на бранда в зависимост от техния тип и честота. Посредством линейно структурно моделиране и анализ на пределните комбинации са идентифицирани и оценени отрицателни ефекти от монетарните промоции върху възприеманото качество и лоялността към бранда и положителни ефекти от немонетарните промоции и честотата на промоциите като цяло. Сегментационният анализ предлага оценка на ефектите от промоции според степента на лоялност на потребителите. Получените резултати дават основание да се твърди, че монетарните промоции са по-подходящи при нелоялните потребители, а немонетарните – при лоялните потребители.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectпотребителски промоцииbg_BG
dc.subjectмонетарни и немонетарни промоцииbg_BG
dc.subjectпромоционална честотаbg_BG
dc.subjectизмерения на ценността на брандаbg_BG
dc.subjectлинейно структурно моделиранеbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОМОЦИИ ВЪРХУ ЦЕННОСТТА НА БРАНДАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record