Show simple item record

dc.contributor.authorИлиева, Любка
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:40Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:40Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4089
dc.description.abstractГлобализацията и свободното движение на стоките и услугите поставят българските предприятия пред нови възможности за постигане на конкурентно предимство, базирано на качеството. Проучването на този проблем в икономическата практика е особено актуално, като се има предвид превесът на сектора на услугите в националната икономика и сложността от поддържането на постоянно качество в обслужването. Основната цел на настоящото изследване е, на база ретроспективен и ситуационен анализ на разпространението на сертификацията по ISO 9001, да се изведат основните ползи от стандарта за бизнеса и съответните преимущества, които може да донесе за туристическите предприятия. За постигането на така поставената цел се решават следните изследователски задачи: изследване на разпространението на стандарта ISO 9001 по икономически сектори; анализ на ползите от внедряването на стандарта за българските предприятия; представяне на основните инструменти за осигуряване качеството на туристическите услуги; извеждане на потенциалните преимущества от сертифицирането по ISO 9001 за туристическия бизнес. Резултатите от проучването показват, че ISO 9001 е: найразпространеният сред сертификационните стандарти на ISO; ясно разпознаваем знак за качество сред бизнеса; адаптиран за всеки бизнес; носи реални ползи за организациите; може да се прилага от туристическия бизнес. Получените резултати от изследването доказват авторовата теза, че сертифицирането по най-разпространения международен стандарт предоставя редица преимущества за бизнеса, които могат да се използват и от туристическия бизнес.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;12
dc.subjectкачествоbg_BG
dc.subjectсертификацияbg_BG
dc.subjectсистема за управление на качествотоbg_BG
dc.subjectISO 9001bg_BG
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.titleПРЕИМУЩЕСТВА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕРТИФИЦИРАНЕТО ИМ ПО ISO 9001bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record