Show simple item record

dc.contributor.authorМилев, Пламен
dc.date.accessioned2019-06-05T18:42:27Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:42:29Z
dc.date.available2019-06-05T18:42:27Z
dc.date.available2019-06-05T18:42:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4093
dc.description.abstractСтатията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за уебпубликации. В статията се изследват някои концептуални проблеми при системите за публикуване на съдържание в интернет в контекста на възможността, потребителите да създават, публикуват, споделят и коментират съдържанието в световната мрежа. На база на извършеното изследване се дефинират изводи и хипотези относно тенденциите по отношение развитието на архитектурните решения при системите за уебпубликации. Статията акцентира на все по-значимата роля на социалните мрежи в съвременната действителност и вчастност на социалните мрежи с интерактивно съдържание. В заключение се изтъкват предимствата от приложението на проучените тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за публикуване на съдържание в интернет във връзка с възможностите за изграждане на софтуерно решение в тази сфераbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectсофтуерна архитектураbg_BG
dc.subjectинформационна системаbg_BG
dc.subjectуебпубликацияbg_BG
dc.subjectинтернет съдържаниеbg_BG
dc.titleТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record