Show simple item record

dc.contributor.authorАлбаз, Мохамед Мустафа Али
dc.date.accessioned2019-06-05T18:42:30Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:42:31Z
dc.date.available2019-06-05T18:42:30Z
dc.date.available2019-06-05T18:42:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4095
dc.description.abstractОсновната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа значимост на проучването: Една от целите, които стоят пред държавата на този етап, е да насърчи технологичното предприемачество в химическите компании в Египет, за да тласне развитието на човешкия потенциал напред, съгласно приетата Стратегия за устойчиво развитие. Оригиналност/стойност на проучването: Необходимо е да бъде приложен подход, насърчаващ технологичното предприемачество в компаниите с цел устойчиво развитие на човешките ресурси. Научното изследване предлага рамка за тяхното развитие в химическите компании. Изводи от проучването: Различните измерения на технологичното предприемачество имат стратегическо значение при изготвянето на технологични производствени планове и програми в химическите компании с най-високи показатели за развитие на човешкия потенциал.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectтехнологично предприемачествоbg_BG
dc.subjectполитики за научно-изследователска и развойна дейностbg_BG
dc.subjectтехнологични знанияbg_BG
dc.subjectразвитие на човешкия потенциалbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record