Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенова, Венета
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:03Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:04Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:03Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4102
dc.description.abstractНастоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на концептуализацията са проведени анализ на съвместните честоти, клъстерен и кореспондентен анализ на водещите дефиниции за ценност на бранда с помощта на софтуерен продукт Hamlet II 3.0.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;1
dc.subjectценност на брандаbg_BG
dc.subjectстойност на брандаbg_BG
dc.subjectдефиниране ценност на брандаbg_BG
dc.subjectтекстов анализbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record