Show simple item record

dc.contributor.authorЗаркова, Силвия
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:04Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:06Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:04Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4103
dc.description.abstractНастоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни‒членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на еврозоната. Изследването защитава тезата, че за предотвратяване на потенциални нарушения във финансовата стабилност на еврозоната в условията на икономическа несигурност важно значение пред всяка държава‒членка или кандидатка за еврозоната има мониторингът на показатели, взаимодействащи с паричната, фискалната, финансовата и икономическата стабилност като цяло, в лицето на макроикономическите дисбаланси. Въз основа на това изследването си поставя за цел да покаже проблемните области в макроикономическото и бюджетното поведение на държавите в еврозоната и това на България като страна с амбиции за присъединяване към икономическия и паричен съюз. В резултат на извършения анализ става ясно, че присъединяването на България в еврозоната би създало риск за страната по отношение на ключови показатели като: реален ефективен валутен курс, дефлираните цени на жилищата и салдото по текущата сметка.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;2
dc.subjectевроинтеграцияbg_BG
dc.subjectпроцедура при макроикономически дисбалансиbg_BG
dc.subjectеврозонаbg_BG
dc.subjectикономически и паричен съюзbg_BG
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record