Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Петя
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:06Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:07Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:06Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4104
dc.description.abstractВ настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск мениджмънт“ да се адаптира алгоритъм за оценка риска на франчайзодателя, основаващ се на сравнителен анализ. Разработването на методологията за осъществяване на емпиричното изследване се основава на количествен и съпоставителен подход за оценка на риска на примера на българските куриерски компании „Еконт“ и „Спиди“. Чрез регресионен анализ за двете компании се потвърждава зависимостта на приложените рискови фактори, което допринася за имплементиране на модел за мениджмънт на риска.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;3
dc.subjectрискbg_BG
dc.subjectфранчайзодателbg_BG
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.subjectрегресионен анализbg_BG
dc.titleРИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record