Show simple item record

dc.contributor.authorШопов, Димчо
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:07Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:08Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:07Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4105
dc.description.abstractИзследването представя същността на фискалната политика като неизменна част от съвременното икономическо ежедневие на управляващите Европейския съюз институции, както и на правителствата на страните‒членки. Потребността от подобна държавна и наднационална политика се изостря още повече и от разразилите се дългови сътресения в края на 2009 г. Изложени са в детайли реформите, проведени срещу отрицателните последици, предизвикани от Европейската дългова криза. Разгледани са инструментите за подпомагане на страните‒членки (като EFSF, EFSM и др.), изпаднали в сериозни затруднения, резултат от кризата, но и от неправилна управленска политика през годините. Акцентира се върху нуждата от подходяща фискална политика, която да осигурява нормалното функциониране на ЕС като самостоятелна организация и като обединение на европейските икономики и правителства.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;4
dc.subjectфискална политикаbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.subjectдългова кризаbg_BG
dc.subjectикономически реформиbg_BG
dc.titleФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, РЕФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record