Show simple item record

dc.contributor.authorПърванова, Криста
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:09Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:10Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:09Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4107
dc.description.abstractПреоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по основни направления за оценка на пазарното и финансовото представяне на организациите. Теоретичният характер на разработката спомага за систематизиране и извеждане на фундаментално знание във връзка с разглеждания проблем. В основната си част статията дискутира научни разработки, посветени на изследване на влиянието на клиентската лоялност върху пазарния дял и печалбите на компаниите. В заключение са обсъдени последиците от лоялността върху просперитета на бизнес организациите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;6
dc.subjectлоялностbg_BG
dc.subjectефекти от лоялносттаbg_BG
dc.subjectпазарен дялbg_BG
dc.subjectпечалбаbg_BG
dc.titleВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record