Show simple item record

dc.contributor.authorКиров, Борислав
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:14Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:14Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4112
dc.description.abstractВ европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на изследване в разработката – българските застрахователни компании, а предмет на изследване са предизвикателствата и рисковете при инвестирането в различни финансови активи, каквито са и българските ипотечни облигации. Положителните резултати от въвеждането на новата регулаторна рамка за европейския застрахователен пазар ще зависят от ефективното използване механизмите на външния и вътрешния одит, като постави за приоритет пред финансовия надзор в България контролът върху структурата на инвестициите и сферите на инвестиране на застрахователните дружества.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;11
dc.subjectипотечни облигацииbg_BG
dc.subjectзастрахователни дружестваbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectфинансов пазарbg_BG
dc.subjectфинансов контролbg_BG
dc.titleИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record