Show simple item record

dc.contributor.authorПъшева, Ирина
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:15Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:15Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4113
dc.description.abstractЕдин от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи, които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на сделките с тази категория отчетни обекти. Целта на статията е да се очертаят основните характеристики на суапа за обща доходност и да се анализират счетоводните последствия, възникващи от транзакциите с тях. Използвани са предимно методи на теоретично изследване и общи комбинирани методи. В резултат от направеното изследване е изтъкнато, че подходящи базови активи за суапа за обща доходност са такива, които може да са или не борсово търгувани на активен пазар. Позовавайки се на постановките на МСФО 9 Финансови инструменти и счетоводните принципи, базовият актив не може да бъде прехвърлян при сключване на договора.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;12
dc.subjectсуап за обща доходностbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.subjectкредитни деривативиbg_BG
dc.subjectсуапbg_BG
dc.subjectкредитен рискbg_BG
dc.titleСЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record