Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Таня
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:17Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:16Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4114
dc.description.abstractВ условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, доходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания на финансовото поведение на домакинствата по децилни групи се базира на прилагане на аналитични функции, приложими за модели с финансови данни. Представят се резултатите, постигнати при използване на подход, основаващ се на стандартното отклонение, които потвърждават значимостта на размера на дохода при вземане на решение за потребление в условията на промяна на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Авторът подчертава ролята на държавата за повишаване финансовата грамотност на индивидите с цел избор на рационално финансово поведение спрямо посоката и динамиката на макроикономическите процеси.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;13
dc.subjectинфлацияbg_BG
dc.subjectдоходиbg_BG
dc.subjectпотреблениеbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record