Show simple item record

dc.contributor.authorЗдравков, Николай
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:20Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:21Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:20Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4118
dc.description.abstractОценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват три групи: (1) методи, основани на активите; (2) сравнителни/пазарни методи; (3) доходно базирани методи. Най-широко използваните похвати от всяка група са съответно: (1) нетна стойност на активите; (2) множители на брутната печалба (EBITDA); (3) дисконтирани парични потоци. Резултатите от изследването сочат, че най-подходящи са методите от втора и трета категория. Своебразен „лидер“ сред методите е този на дисконтираните парични потоци поради своята прецизност, особено когато се прави оценка от вътрешни субекти при дружества от затворен тип. На свой ред от групата от модели на дисконтираните парични потоци се препоръчва използването на дивидентно-дисконтния модел или моделът на свободните парични потоци към капитала (FCFE).bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;17
dc.subjectзастрахователни брокерски фирмиbg_BG
dc.subjectоценяванеbg_BG
dc.subjectмодел на множителитеbg_BG
dc.subjectмодел на дисконтираните свободни парични потоци към капиталаbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record