Show simple item record

dc.contributor.authorСръкьов, Муса
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:21Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:22Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:21Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4119
dc.description.abstractНастоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и респективно към училището и обвързването на неговото финансиране с броя на учениците, единните разходни стандарти, разпределението на средствата на общинско и училищно ниво. Целта на разработката е да се отличат особеностите в досегашния начин на финансиране чрез делегирани бюджети и в паралел с новия модел за разпределяне на средствата. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез. В процеса на изследването се открояват предимствата на финансирането чрез делегираните бюджети. На основата на критичния анализ на състоянието и проблемите, свързани с финансирането на училищното образование, се представя оптимизиран модел за разпределение на бюджетните ресурси.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;18
dc.subjectделегиран бюджетbg_BG
dc.subjectединен разходен стандартbg_BG
dc.titleФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record