Show simple item record

dc.contributor.authorАбуселидзе, Георги
dc.date.accessioned2019-07-10T09:44:18Z
dc.date.accessioned2019-07-10T09:44:22Z
dc.date.available2019-07-10T09:44:18Z
dc.date.available2019-07-10T09:44:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4121
dc.description.abstractОсновната функция на държавата в наши дни е да поддържа баланса на макроикономическите показатели в цялата страна и да предотвратява настъпването на финансово-икономически кризи в регионите, които имат приоритетна роля за формирането на новата икономическа система в Грузия. Обект на изследването е формирането и използването на бюджетната политика на Грузия. Един от най-наболелите проблеми е социално-икономическото развитие на териториално-административните единици. В резултат на изследването се доказва, че настоящият процес на радикална трансформация на икономическата и политическата система, целящ създаване на нова икономическа система и гарантиране на нейната ефективност, изисква мобилизация на огромни финансови ресурси, което е невъзможно без правилно функциониращ финансов механизъм. Това от своя страна изисква прилагане на адекватна финансова и икономическа политика. Правителството носи отговорност за осигуряване на финансово-икономическата независимост на отделите териториалноадминистративни единици. В заключение се дават предложения за различни форми на финансови механизми и лостове, които правителството може да използва за осигуряване и поддържане на териториален интегритет.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectфискална политикаbg_BG
dc.subjectдържавен и местен бюджетbg_BG
dc.subjectмеждуправителствени отношенияbg_BG
dc.subjectформи на финансови механизмиbg_BG
dc.subjectГрузияbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record