Show simple item record

dc.contributor.authorНеделчева, Юлия
dc.date.accessioned2019-07-10T09:44:28Z
dc.date.accessioned2019-07-10T09:44:29Z
dc.date.available2019-07-10T09:44:28Z
dc.date.available2019-07-10T09:44:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4125
dc.description.abstractСтатията има за цел да представи съвременното развитие на обществото и свързаното с него икономическо неравенство. Акцентът е поставен върху неравенството по възраст поради неговите икономически аспекти и характеристики. Насочеността на статията е към новата реалност, в която икономическите показатели се понижават и оказват негативно влияние върху друга съвременна тенденция – увеличаване на броя пенсионирани лица. Резултатите от статията очертават тенденция, сходна за повечето държави от ЕС – застаряване на населението и неравенство за пенсионираните лица. За разлика от останалите държави в България има допълнителни фактори, които влияят върху изследваното неравенство – преходният характер на икономиката и поредица от социални реформи, вкл. евроинтеграционни процеси.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectикономическо неравенствоbg_BG
dc.subjectзастаряване на населениетоbg_BG
dc.subjectсоциални реформиbg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕРАВЕНСТВОТО ПО ВЪЗРАСТ В НОВАТА РЕАЛНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record