Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Бистра
dc.date.accessioned2019-07-10T09:49:18Z
dc.date.accessioned2019-07-10T09:49:18Z
dc.date.available2019-07-10T09:49:18Z
dc.date.available2019-07-10T09:49:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4144
dc.description.abstractВъзприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето образование. В резултат на това, в образователните институции са разработени етични норми за поведение. Поради нарастващите през последните години изисквания за повишаване качеството на предо-ставяните образователни услуги и на резултатите от научните изследвания, етичните въпроси в сферата на висшето образование придобиват особена актуалност, а почтеността (интегритетът) все по-често се осъзнава като предпоставка за постигането на съвременните цели на образователните институции. Това дава основание за изследване на посочената проблематика – в теоретичен и практически аспект, както в страната, така и в чужбина, с оглед установяването на конкретни възможности за развитие и усъвършенстване на етичните норми в сферата на висшето образование.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectетични норми; почтеност (интегритет); дискриминация; образование; висши училищаbg_BG
dc.titleЕТИЧНОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record