Show simple item record

dc.contributor.authorКирилова, Катя
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:01Z
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:02Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:01Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4148
dc.description.abstractНастоящата статия е посветена на проблемите на административното обслужване и работните процеси в общините. Това е тематика, която постоянно поражда дискусионни въпроси относно нивото на предоставяните от местната власт услуги и възможностите за подобряване на тези процеси. Научното изследване се фокусира основно върху работните процеси в местната администрация и връзката им с предоставяните административни услуги, като има за цел да изведе основните предизвикателства пред общините и на тази основа да се предложат възможности за подобрения. За тази цел е разработена анкетна карта за интернет проучване от 12 въпроса, която е разпространена до всички 265 респондента. Направените анализи се базират на официално получени дан-ни от 60 общини на територията на Република България. В резултат от изследването са формулирани изводи в посока търсенето на възможности за разширяване на политиките по постоянен анализ и моделиране на работните процеси, актуализиране на предоставяните административни услуги и подобряване на обслужването като основа за достигането на изцяло електронна и свързана администрация.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectадминистративно обслужванеbg_BG
dc.subjectработни процесиbg_BG
dc.subjectинформационни технологииbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record