Show simple item record

dc.contributor.authorТаиров, Искрен
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:04Z
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:05Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:04Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4150
dc.description.abstractВ условията на цифрова икономика и повсеместно използване на Интернет успешното функциониране на корпоративната ИТ инфраструктура е немислимо без внедряването на техники, технологии и процедури за контрол на достъпа до ресурсите. Поради непрекъснатото популяризиране на мобилни устройства и превръщането им в неразделна част от ежедневието те стават предпочитан способ за достъп до ресурсите на корпоративната информационна инфраструктура. Това налага разработване и реализиране на ефективни решения за управление, базирани на задълбочени анализи и съобразени със спецификата на мобилните устройства. В настоящото изследване подробно се описва корпоративната ИТ инфраструктура, мобилните устройства като компонент от нея, изследва се използването им и се представят подходящи инструменти за контролbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectкорпоративна ИТ инфраструктураbg_BG
dc.subjectмобилни устройстваbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА КАТО КОМПОНЕНТ НА КОРПОРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record