Show simple item record

dc.contributor.authorЛечева, Ина
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:28Z
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:28Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:28Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4160
dc.description.abstractПредварителният контрол за законосъобразност е част от въведените контролни дейности, задължителни за прилагане в публичния сектор още от 2000 г., като през годините е претърпял промени във философията на прилагането си. Последните изменения на законовите разпоредби от 2019 г. поставят изискване пред ръководителите от публичния сектор да въведат политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност. Тези политики и процедури следва да са основани на няколко стълба. От една страна, осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност е необходимо да е съгласно издадените от Министъра на финансите указания за реда и начина на осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност. От друга, следва да е базирано на оценката на риска в организацията. И не на последно място политиките и процедурите се изисква да съблюдават цената на контрола въз основата на анализа разходи–ползи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectпредварителен контролbg_BG
dc.subjectфинансов контрольорbg_BG
dc.subjectуправленска отговорностbg_BG
dc.titleПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record