Show simple item record

dc.contributor.authorНенкова, Пресияна
dc.contributor.authorАнгелов, Ангел
dc.date.accessioned2019-11-06T06:51:00Z
dc.date.accessioned2019-11-06T06:51:00Z
dc.date.available2019-11-06T06:51:00Z
dc.date.available2019-11-06T06:51:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4175
dc.description.abstractЦелта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на местните власти за генериране на допълнителни собствени приходи. В тази връзка, първо е извършен преглед на прилаганите подходи за измерване на вертикалния фискален дисбаланс. Направена е оценка на състоянието на вертикалния фискален дисбаланс в България в периода 20032017г., като са изведени факторите, които оказват въздействие в посока увеличение или намаление на неговия размер. Резултатите показват, че през изследвания период е налице обща тенденция на намаление в стойностите на показателя за вертикален фискален дисбаланс. Въпреки това, вертикалният фискален дисбаланс в България продължава да бъде твърде голям в сравнение с дисбалансите при разпределяне на разходните отговорности и финансовите ресурси в публичния сектор в други страни в ЕС.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectфискална децентрализацияbg_BG
dc.subjectвертикален фискален дисбалансbg_BG
dc.subjectместни финансиbg_BG
dc.subjectсобствени приходиbg_BG
dc.titleВЕРТИКАЛЕН ФИСКАЛЕН ДИСБАЛАНС В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2003-2017г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record