Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.date.accessioned2020-06-05T09:14:38Z
dc.date.accessioned2020-06-05T09:14:39Z
dc.date.available2020-06-05T09:14:38Z
dc.date.available2020-06-05T09:14:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4204
dc.description.abstractПроведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” отбеляза голям интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на селското стопанство, както и от представители на бизнес практиката в агросектора. Участие в научния форум взеха 83 представители от девет държави и три континента, с 68 доклада по проблемите на организацията и управлението на инвестициите и иновациите, предприемачески инициативи и диверсификация в агробизнеса, финансово-счетоводни аспекти, маркетинг, дистрибуция и търговия, информационни технологии, екологизация и устойчиво развитие, правни и социално-културни бариери на общата селскостопанска политика в Европейския съюз. В дискусиите по време на научния форум са идентифицирани, анализирани и оценени актуалните проблеми, съпътстващи развитието на селското стопанство, и са формулирани конкретни предложения за тяхното решаване на основата на експертния потенциал на научната общност и институциите, администриращи селското стопанство в България, както и потребностите на агробизнеса.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectнаучен форумbg_BG
dc.subjectселско стопанствоbg_BG
dc.subjectаграрна политикаbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.titleСъстояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанствоbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record