Show simple item record

dc.contributor.authorБоянов, Борислав
dc.date.accessioned2020-06-05T09:14:53Z
dc.date.accessioned2020-06-05T09:14:53Z
dc.date.available2020-06-05T09:14:53Z
dc.date.available2020-06-05T09:14:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4207
dc.description.abstractЕвропейската химическа промишленост е един от основните и най-важни индустриални сектори от икономиката на Общността. Целта на настоящата разработка е да представи анализ на съвременното й състояние и на тази основа да се откроят основните предизвикателства, с които тя трябва да се справи през следващите години. Важно място в изследването заема и извеждането на основните характеристики на химическата индустрия в глобален мащаб, което дава и по-ясна представа за състоянието на отрасъла като цяло. От направения анализ се достига до следните основни изводи. Първо, нарастване на дела на химическите вещества и продукти в цялостния износ и внос на ЕС, което обуславя и все по-голямата значимост на този сектор за Европейския съюз. Второ, изоставането на европейската химическа промишленост спрямо Китай в глобален аспект, породено от разнообразни причини, сред които провежданата от страната индустриална политика и реформите в сектора. Трето, в бъдеще отрасълът ще трябва да се справи с редица предизвикателства в области като околна среда, международна конкурентоспособност, устойчиво развитие и кръгова икономика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectЕвропейска химическа промишленостbg_BG
dc.subjectтърговия с химически продуктиbg_BG
dc.subjectкръгова икономикаbg_BG
dc.titleЕвропейската химическа промишленост – актуално състояние и предизвикателстваbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record