Show simple item record

dc.contributor.authorСярова, Елка
dc.date.accessioned2020-06-09T12:09:52Z
dc.date.accessioned2020-06-09T12:09:53Z
dc.date.available2020-06-09T12:09:52Z
dc.date.available2020-06-09T12:09:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4222
dc.description.abstractНастоящото изследване е съсредоточено върху настъпващите промени и новите предизвикателства пред труда в процеса на преход към нов тип икономика. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани основни промени в характеристиките и изискванията към труда в контекста на формирането на нова и прехода от нея към дигитална икономика. Във втората част са подложени на емпиричен анализ и са изведени особеностите в динамиката на показателите за заетостта на хората с висше образование в България и ЕС като цяло като релевантни на последните промени и разширяващото се прилагане на по-сложен умствен труд. Чрез методи за прогнозиране са разкрити краткосрочни тенденции в изменението на относителния дял на заетите с висше образование, в България и ЕС. В изследването са приложени методите на анализа и синтеза, средствата и методите на емпиричния дескриптивен, както и на иконометричния анализ.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectикономика на знаниетоbg_BG
dc.subjectтрудbg_BG
dc.subjectзаетостbg_BG
dc.titleПРОМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record