Show simple item record

dc.contributor.authorТасева, Галя
dc.date.accessioned2020-06-09T14:28:45Z
dc.date.accessioned2020-06-09T14:28:48Z
dc.date.available2020-06-09T14:28:45Z
dc.date.available2020-06-09T14:28:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4229
dc.description.abstractВ статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Във финансов дистрес се приема, че са фирмите, които не могат да покриват краткосрочните си задължения с паричния поток от основната си дейност. Чрез метода множествен регресионен анализ е конст-руиран модел, който показва позитивно влияние на нивата на нетните приходи от продажби, материалните запаси, вземанията от клиенти и доставчици и па-ричните средства и негативно влияние на съотношението на текущите активи към сумата на активите върху краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectриск от фалитbg_BG
dc.subjectфинансов дистресbg_BG
dc.subjectкраткосрочна задлъжнялостbg_BG
dc.titleДетерминанти на краткосрочните задължения на МСП във финансов дистресbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record