Show simple item record

dc.contributor.authorНовак, Дариус
dc.contributor.authorДжоржински, Славомир
dc.date.accessioned2020-06-09T14:28:53Z
dc.date.accessioned2020-06-09T14:28:54Z
dc.date.available2020-06-09T14:28:53Z
dc.date.available2020-06-09T14:28:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4230
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с предприемачите. В процеса на осъществяване на бизнес сделки предприемачите се явяват както кредитополучатели, така и кредитори. Интервютата са проведени през 2015 г. сред извадка от 147 производствени компании, чийто предмет на дейност е от различно естество и в различни сфери на бизнеса. Проучването представя както предимствата, така и недостатъците, с които е свързано използването на търгов-ски кредит. Някои от по-значимите преимущества на финансирането с търговски кредит са възможността да бъдат закупени стоки и услуги при липса на финансови средства в настоящия момент, по-добрата финансова ликвидност и производи-телност на труда, нарастването на генерираните приходи, печеленето на конкурентни позиции и лесният достъп до търговски кредит. Като отрицателни аспекти участниците в проучването посочват затруднените разплащания, високия риск за дейността на организациите и повишаване на техните оперативни разходи. Значимост на проучването – направен е опит да бъдат показани и оценени през призмата на емпиричното проучване положителните и отрицателните аспекти на търговския кредит. Това ще бъде от практическа полза за други фирми, които използват или развиват политика на търговски кредит.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectтърговски кредитbg_BG
dc.subjectфинансова ликвидностbg_BG
dc.subjectфинансиране на дейносттаbg_BG
dc.subjectположителни и отрицателни аспекти на търговския кредитbg_BG
dc.titleКачествен подход към търговския кредит в бизнес организациитеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record