Show simple item record

dc.contributor.authorПеева, Павлина
dc.date.accessioned2020-06-09T18:37:04Z
dc.date.accessioned2020-06-09T18:37:06Z
dc.date.available2020-06-09T18:37:04Z
dc.date.available2020-06-09T18:37:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4248
dc.description.abstractЖивотозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции, в България, въпреки ръста от 600% през 2017 спрямо 2003 година, едва 3% от населението притежава застраховка Живот. Западноевропеецът харчи 1188 евро на месец за животозастрахователни продукти спрямо българина, който отделя средно 33,4 лева. В тази връзка целта на настоящото изследване е да се представят ефектите, които оказват потребителските нагласи върху търсенето на животозастрахователни продукти и позиционирането на животозастрахователните компании във Варна. За целта е проведено анкетно проучване на животозастраховането във Варна, чиито резултати са анализирани чрез методите на дескриптивна и дедуктивна статистика. Получените резултати показват, че върху търсенето на животозастрахователни продукти оказват влияние икономически, психологически и социално-демографски фактори, като всяка от тези групи има своите ефекти върху развитието на търговията с животозастрахователни продукти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectживотозастрахованеbg_BG
dc.subjectпотребителски нагласиbg_BG
dc.subjectанкетно проучванеbg_BG
dc.subjectконкуренцияbg_BG
dc.titleЕфекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record