Show simple item record

dc.contributor.authorАврамов, Виктор
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:14Z
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:16Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:14Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4250
dc.description.abstractВ тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата търговия не е достатъчно ликвидна. Правят се статистически тестове и сезонно се декомпозират времевите редове на борсовите количества и цени. Това позволява да се установят техните свойства. Анализът демонстрира, че и двата времеви реда се характеризират с връщане към средната стойност (mean reversion) и имат изразена седмична сезонност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectпотребление на електрическа енергияbg_BG
dc.subjectсезонностbg_BG
dc.subjectвремеви редовеbg_BG
dc.subjectпрогнозиранеbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ВРЕМЕВИТЕ РЕДОВЕ НА ЦЕНИТЕ И ОБЕМА НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА НИСКА ЛИКВИДНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record