Show simple item record

dc.contributor.authorКамбурова, Лиляна
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:17Z
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:19Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:17Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4251
dc.description.abstractЧрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе до значително нарастване както на отчетените активи, така и на отчетените задължения, което от своя страна ще промени някои от ключовите финансови показатели за рентабилност, платежоспособност, ликвидност и обращаемост. Степента на промяна ще зависи изцяло от интензитета на използване на оперативен лизинг в съответните предприятия. Новите правила освен това могат да изменят оценките, които инвеститорите правят за цената на финансиране с дълг, среднопретеглената цена на капитала и респективно стойността на предприятието като цяло.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectМСФО 16 Лизингbg_BG
dc.subjectлизингиbg_BG
dc.subjectфинансови показателиbg_BG
dc.subjectоценяванеbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА МСФО 16 ЛИЗИНГ ВЪРХУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record