Show simple item record

dc.contributor.authorМаринова-Костова, Кремена
dc.date.accessioned2020-06-09T21:10:13Z
dc.date.accessioned2020-06-09T21:10:15Z
dc.date.available2020-06-09T21:10:13Z
dc.date.available2020-06-09T21:10:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4259
dc.description.abstractЕлектронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване идентичността на участниците в него. Целта на настоящата статия е да изясни същността на електронната идентификация и да очертае приложението ѝ в Европейския съюз и България. В тази връзка са решени следните задачи: дефинирана е същността на еидентификацията, очертани са основните ползи от прилагането ѝ, разгледани са техническите спецификации на схемата за електронна идентификация, описани са способите за електронна идентификация в Европейския съюз и България. В края на статията е изготвен SWOT анализ, който сравнява използваните варианти за е-идентификация на българските граждани.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;5
dc.subjectелектронна идентификацияbg_BG
dc.subjectсхема за електронна идентификацияbg_BG
dc.subjectелектронен подписbg_BG
dc.subjectперсонален идентификационен кодbg_BG
dc.subjectелектронен идентификаторbg_BG
dc.titleЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ – ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record