Show simple item record

dc.contributor.authorЙосифов, Траян
dc.date.accessioned2020-06-09T21:10:17Z
dc.date.accessioned2020-06-09T21:10:18Z
dc.date.available2020-06-09T21:10:17Z
dc.date.available2020-06-09T21:10:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4260
dc.description.abstractБългарската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски икономики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до началото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопанско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и значението на малките и средните предприятия, които формират основната част от заетостта в страната и са главен приходоизточник за републиканския и местните бюджети. Целта на изследването е да постави във фокуса на вниманието специфични предимства и недостатъци на българските малки и средни предприятия и на тази основа да предложи работещи мерки свързани с подобряване на тяхното пазарно представяне.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;6
dc.subjectSWOT анализbg_BG
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.subjectбизнес процесиbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРЕГЛЕД НА ТЕХНИТЕ СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record