Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданова, Таня
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:37Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:39Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:37Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4261
dc.description.abstractВ настоящата разработка се представят резултати от проведено изследване, чиято цел е да се установят спецификите на поведението на домакин-ствата при вземането на решения за спестяване и инвестиране. Целта на разработката е да се откроят факторите, оказващи въздействие при формиране на решения за отказ от спестяване и инвестиране, и на тяхна основа да се очертае спецификата на поведението на домакинствата в България. Извършен е теоретичен преглед на модели за вземане на индивидуални решения. Представен е модел, чрез който се открояват моделите на поведение на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;1
dc.subjectповедение на домакинстватаbg_BG
dc.subjectперсонален финансов мениджмънтbg_BG
dc.subjectспестяванияbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.titleПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СПЕСТЯВАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record