Show simple item record

dc.contributor.authorМонова, Михаела
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:16Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:16Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:16Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4266
dc.description.abstractПовишаването на финансовата устойчивост на българските застрахователни компании, които практикуват застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите чрез презастраховането, e задължително условие, което ще гарантира по-добри възможности за навременна реакция и издръжливост на непредвидени предизвикателства на застрахователния пазар у нас. С Директива Платежоспособност II от 2016 г. се въвеждат по-високи изисквания пред застрахователните компании на европейския пазар за капиталова адекватност, оценка на риска и платежоспособността. Така те ще са подготвени за трудно предвидими кризисни ситуации, които съществуват и на българския застрахователен пазар. Последните подобни финансови предизвикателствa се явяват прилагане на български вариант на системата „бонус-малус” при практикуването на застраховка „Гражданска отговорност” и тълкувателното решение на Върховния касационен съд 1/2016 от 2018 г, с което се разширява кръгът на лицата, имащи право да получат застрахователно обезщетение за неимуществени вреди от смъртта при ПТП на техни близки – съгласно сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. От настоящото изследване може да се изведе като основен извод, че на фона на голямата конкуренция между застрахователните компании както в България, така и в международен план и все по-трудно предвидимите кризисни ситуации на застрахователния пазар, постигането на финансовата устойчивост на застрахователните дружества е немислимо без презастрахо-ването.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;6
dc.subjectфинансова стабилностbg_BG
dc.subjectдиректива Платежоспособност IIbg_BG
dc.subjectзастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectпрезастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectзастрахователно обезщетениеbg_BG
dc.titleНОВИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record