Show simple item record

dc.contributor.authorВасилев, Пресиян
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:28Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:29Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:28Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4268
dc.description.abstractУсловията на дигитализиране и компютъризиране на процесите и дейностите налагат, одитът да се приспособява към тях чрез прилагане на адекватни и иновативни подходи. Тези условия пораждат нови заплахи и предизвикателства, свързани с кибератаки. Нанесените финансови и репутационни щети от последните се увеличават всяка година. Напредъкът в технологиите осигурява конкурентни предимства на организациите и одиторите, но изисква повече усилия и концентриране на вниманието към управлението на киберриска. Целта на разработка е да се представи влиянието на технологиите върху одитната дейност. В резултат на направените анализи са изведени организационните подходи, прилагани от одиторите, с цел минимализиране на възникналите заплахи. Във връзка с това е посочен авторов модел, чиято цел е оценка на киберриска.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;8
dc.subjectодитbg_BG
dc.subjectоценка на рискаbg_BG
dc.subjectкиберрискbg_BG
dc.subjectподходиbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА КИБЕРРИСКОВЕТЕ ПРИ ОДИТОРСКАТА ДЕЙНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record