Show simple item record

dc.contributor.authorПопов, Димитър
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:39Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:39Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:39Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4270
dc.description.abstractДържавният дълг под формата на ДЦК е една от взаимовръзките между суверена и финансовите институции в страната. Връзките са многостранни и комплексни, като рискът се прехвърля в двете посоки посредством няколко основни канала. Обемът на емитираните на вътрешния пазар ДЦК не оказва пряко и безусловно влияние върху броя и обема на сделките на вторичния междубанков пазар на ДЦК. Резултатите от настоящото изследване представят ниски нива на коефициентите на корелация между емитирания вътрешен дълг и разглежданите четири вида регистрирани сделки с ДЦК на вторичен пазар.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;10
dc.subjectсекюритизиран дългbg_BG
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectвторичен пазарbg_BG
dc.subjectкредитен рейтингbg_BG
dc.subjectсделки с ДЦКbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕМА И ДИНАМИКАТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИЯ ВЪТРЕШЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record