Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенова, Беатрис
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:51Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:52Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:51Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4273
dc.description.abstractРазвитието на финансовия сектор в условията на засилващи се регулаторни изисквания и надзорни дейности е поставено пред редица предизвикателства, свързани с тяхната методологична издържаност и възможности за приложение. Настоящата статия има за цел да представи регулаторните изисквания, които трябва да изпълняват банковите и застрахователните институции на пазара. Проведеното изследване разглежда еволюцията на капиталовите изисквания за банковия и застрахователния сектор. Представени са резултатите от прилагането на действащата регу-латорна рамка Базел III за банките и Платежоспособност II за застрахователите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;13
dc.subjectкапиталови изискванияbg_BG
dc.subjectбанков секторbg_BG
dc.subjectзастрахователен секторbg_BG
dc.subjectБазел IIIbg_BG
dc.subjectПлатежоспособност IIbg_BG
dc.subjectрегулаторни изискванияbg_BG
dc.titleКАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА БАЗЕЛ III И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ IIbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record