Show simple item record

dc.contributor.authorДиков, Венцислав
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:56Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:56Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:56Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4274
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка e, посредством представяне в хронологичен аспект на нормативните регулации за защита на интелектуалната собственост и вчастност на авторските права в ЕС да се извърши критичен анализ на финансово-икономическите методи за тяхното оценяване, както и да се оценят адекватността и ефективността на защитата на интелектуалната собственост в страните от ЕС. Изпълнението на поставената цел е постигнато чрез: теоретично изследване на регулаторната рамка в областта на авторското право и сродните му права в Европейския съюз и в България; концептуално изложение на методите за финансово-икономическа оценка на обектите на интелектуалната собственост и оценка на положителните страни и недостатъците на посочените методи за оценка ефективността и адекватността на защитата на обектите на интелектуалната собственост и в частност на авторските и сродните му права.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;14
dc.subjectнормативните регулацииbg_BG
dc.subjectинтелектуална собственостbg_BG
dc.subjectавторско право и сродните му праваbg_BG
dc.subjectподходи за оценяванеbg_BG
dc.subjectрегулаторната рамкаbg_BG
dc.titleРЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record