Show simple item record

dc.contributor.authorСръкьов, Муса
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:00Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:00Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:00Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4275
dc.description.abstractНастоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и респективно към родителите и обвързването на финансирането с броя на учениците, единните разходни стандарти, разпределението на средства на общинско и училищно ниво. Целта на разработката е да се отличат особеностите в досегашния начин на финансиране чрез предоставяне възможност и на родителите, паралелно с новия модел за разпределяне на средствата. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;15
dc.subjectделегиран бюджетbg_BG
dc.subjectединен разходен стандартbg_BG
dc.subjectформула за разпределениеbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА „БОНУС–ВАУЧЕР“bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record