Show simple item record

dc.contributor.authorЗдравков, Николай
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:03Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:03Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:03Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4276
dc.description.abstractФинансовият мениджмънт на застрахователно-брокерска фирма изисква постоянен контрол над ефекта на външни и вътрешни фактори върху финан-совото състояние на фирмата, добра основа за което могат да дадат моделите за оценка на стойността. Направено е сравнение на основните разновидности на модели на свободните парични потоци. Събрани са публично достъпни данни за топ-застрахователните брокери в света и са изчислени оценки на стойността на техните акции. На основата на отклонението, което тези оценки дават от фактическите исторически цени, се достига до извода, че най-точни резултати дава моделът на свободните парични потоци към капитала, съгласно формулировката от изследването на Дамодаран (Damodaran, 2013). Общ проблем на всички модели е начинът, по който се привеждат паричните потоци от безкрайност към краен брой.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;16
dc.subjectзастрахователни посреднически фирмиbg_BG
dc.subjectзастрахователни брокериbg_BG
dc.subjectфинансов анализbg_BG
dc.subjectоценяванеbg_BG
dc.subjectмодели на свободните парични потоциbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФИРМИ -СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ НА СВОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record