Show simple item record

dc.contributor.authorРисемова, Таня
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:07Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:07Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:07Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4277
dc.description.abstractВ статията е направен сравнителен анализ на заетостта и безработицата в българските области по течението на Долен Дунав ‒ Велико Търново, Русе, Силистра. Изследването има за цел да идентифицира проблемите, свързани с анализираните величини, както и да потърси подходящите мерки за увеличаване на заетостта или създаване на устойчиви предпоставки за нейното запазване и намаляване на безработицата в разгледаните области. В резултат на изследването се установява, че в българските области от Долен Дунав основните проблеми относно заетостта и безработицата са свързани най-вече със спада на трудоспособното население под влияние на негативните демографски тенденции, обезлюдяване, миграция, намаляването на населението с висше образование, липсата на големи предприятия и др. Предлагат се различни мерки за подобряване на заетостта и намаляване на безработицата, като по-важните от тях са: подобряване на образователната структура на работната сила и продължаващо професионално обучение; развитие на инфраструктурата; увеличаване на възможностите за усвояване на средства от европейските фондове; използването на река Дунав, като общоевропейски транспортен коридор; наемането на трансгранична работна сила; насърчаване на трудовата мобилност и др.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;17
dc.subjectработна силаbg_BG
dc.subjectзаетостbg_BG
dc.subjectкоефициент на заетостbg_BG
dc.subjectкоефициент на икономическа активностbg_BG
dc.subjectкоефициент на демографско заместванеbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛАСТИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ДОЛЕН ДУНАВbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record