Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Ана
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:11Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:12Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:11Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4278
dc.description.abstractЗдравеопазването е високохуманна дейност, изискваща огромен финансов ресурс. То е грижа на държавата, организациите и на всеки един от нас. Управлението на приходите и разходите за лечение са предизвикателство пред всяка една държава по света. Най-развитите страни също са в процес на дългогодишни реформи. Гаранция за предоставяне на качествени и достъпни здравни услуги могат да бъдат адекватни избори на модели, източници на финансиране и спецификата им за този вид дейност. За да се постигнат тези резултати, е необходим анализ на предимствата и недостатъците на всички възможни източници на финансиране и правилното им разпределение по сектори, както и контролът над изразходването на средства. Целта на изследването е анализ на същността, предимствата и недостатъците на основните източници на финансиране и очертаване спецификата на основните модели за финансиране на здравеопазването.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;18
dc.subjectизточници за финансиране на здравеопазванетоbg_BG
dc.subjectмодели за финансиранеbg_BG
dc.subjectмодел „Бевъридж“bg_BG
dc.subjectмодел „Бисмарк”bg_BG
dc.subjectмодел „Кенеди"bg_BG
dc.titleИЗТОЧНИЦИ И МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – СПЕЦИФИКА И ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record