Show simple item record

dc.contributor.authorВелковски, Валери
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:24Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:25Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:24Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4281
dc.description.abstractЕфективното провеждане на устройствената политика в нейното видово разнообразие има пряко отношение и пряка връзка с очакваните крайни резултати, осигуряващи устойчивост в развитието на всички сектори в икономиката, в това число и на аграрния сектор. ,,Една от целите на Европейската селскостопанска политика е свързана с устойчиво управление на земеделските земи ...“ ( Николова, М., 2019). Разновидностите на устройствената политика в аграрния сектор и тук от-разяват в тяхното разнообразие потребностите на сектора от условия, в това число устройствени, с оглед устойчивото му развитие. Тези условия се обезпечават чрез осъществяване на устройствени мероп-риятия в земеделските земи. В разработката се разглеждат някои акценти в устройствената политика в аграрния сектор на Република България и съпътстващите тази политика пробле-ми, като се използват резултати от авторско емпирично изследване, които дават основание за съответните изводи и препоръки.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;21
dc.subjectустройствени политикиbg_BG
dc.subjectустройствени мероприятияbg_BG
dc.subjectземеделски земиbg_BG
dc.subjectаграрен секторbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record