Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Андрей
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:37Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:38Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:37Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4284
dc.description.abstractСтатията разглежда базови постановки и фактори, свързани с гъвкавото управление на проекти в IT сектора. Поставени са акценти върху гъвкавостта при разработването на софтуерни продукти и управлението на екипите, свързани с тях, а също така и дистрибутирането им в оперативна среда (предаването на готов продукт на клиента). Разгледани са основните предизвикателства пред прилагането на гъвкавото управление на проекти, ролите и отговорностите на ключовите позиции, както и възможни крос-функционални различия и несъвместимости. Представен е иновативен модел за управление на компанията Spotify. Целта на доклада е да се представи една различна гледна точка за гъвката методология на управлението на проекти ‒ защо тя е трудно постижима, какви са бариерите, които бизнесът среща, както и да запознае аудиторията със сложността и вариациите на Agile, да представи силните и слабите им страни посредством съпоставяне на ролите в екипите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;24
dc.subjectтрадиционно управление на проектиbg_BG
dc.subjectуправление на проекти чрез Agilebg_BG
dc.subjectIT секторbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ТОВА ДА БЪДЕШ AGILE /SCRUMbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record