Show simple item record

dc.contributor.authorБоев, Борислав
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:43Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:22:44Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:43Z
dc.date.available2020-06-12T09:22:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4286
dc.description.abstractВ настоящото изследване са представени основните теоретични постановки на управлението на проекти в индустрията, и вчастност – проектното управление в ядрената енергетика. Чрез проучване на основни документи като международните ISO стандарти за управление на проекти в индустрията и специфичните за сектора на ядрената енергетика Ръководства за управление при изграждането на нови ядрени мощности и съответните лицензионни рамки, са идентифицирани предизвикателствата пред осъществяването на проектите в сектора. Въз основа на това са изведени конкретни препоръки както на макро-, така и на микроравнище, които могат да подобрят цялостния процес по управление на проектите в ядрената енергетика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;26
dc.subjectядрена енергетикаbg_BG
dc.subjectуправление на проектиbg_BG
dc.subjectнови мощностиbg_BG
dc.titleПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ – ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record